Tag Archives: üniversite bursu

ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURULARI 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Anadolu Vakfı, Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler için çeşitli şekilde karşılıksız burs sağlayacağını duyurdu.

Burs başvurusunda bulunan adaylar Ekim ayı sonuna kadar başvuru yaptıkları mail adresini kontrol etmekle yükümlüdür. Mailleri aynı zamanda junk(gereksiz) klasöründen de kontrol etmeleri önemlidir. Burs sonuçlarına ilişkin bilgi mail adresi üzerinden gerçekleşecek ve belgeleri ne zaman ne şekilde göndermeleri gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.

BURSA BAŞVURU İÇİN ARANAN KOŞULLAR NEDİR?

 • T.C.Vatandaşı olmak
 • Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak
 • Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.)
 • Farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Aralık ayı içinde bursiyerliği kesinleşen “yeni bursiyerlerimiz” için operasyonel işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelen ilk ay olan Ocak ayından başlamak üzere aylık olarak ödenmektedir. 

Burs ödenen 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsamaktadır.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Sonuçlar, Aralık ayının ilk haftası, vakfın sitesinde duyurulacaktır.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Başvurular 01-30 Eylül arasında yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılır.

Burs hakkında daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

TÜRKKAD DERNEĞİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Türk Kadınları Derneği, mevcut bursiyerlerinin yanında 2020-2021 dönemi için 30 yeni öğrenciye burs imkanı sağlayacağını duyurdu.

Burs, 10 ay, karşılıksız, 250 TL olmak üzere öğrenim süresi boyunca(4 yıllık bölüm ise 4 yıl) öğrenciye sağlanacaktır.

Ara sınıflardan da başvuru kabul edilecek, her yıl için öğrenciden GANO’sunun en az 2.20 olması aranacaktır.

BURSA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yalnızca online olarak yapılacak olan burs başvurusunda bulunurken herhangi bir belge aranmamaktadır. Kazanılması durumunda, kazananlar listesiyle birlikte gerekli belgeler ilan edilecektir.

Başka kurumlardan burs almak, TÜRKKAD bursu başvurusuna engel değildir.

Burs yalnızca üniversite öğrencilerine yönelik olup, lisans, önlisans, vakıf veya devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler bu bursa başvuruda bulunabilirler.

BURS BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Başvurular 31 Ağustos 4 Eylül arasında kabul edilecektir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler 1 Ekim 2020 tarihinde www.turkkad.org sayfasında ilân edilecektir.

Daha fazla detaylı bilgi ve Burs başvuru formu için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

TEKFEN BURSU

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 020 – 2021 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye iki farklı kategoride burs verecektir.

Bursa başvuru için aranan temel şart, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Tekfen vakfından burs alınabilmesi için, öğrencinin okulundan, resmi, özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs almaması gerekmektedir.

Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.

İlk kategori burs Kamuya Açık Burs Fonu / Grup Dışı Burslar olarak düzenlenmiştir. Vakıfın, bu burs ile Türkiye’nin parlak fakat maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek amacı bulunmaktadır. Şartları ise: 1)Türkiye’de öğrenim görmek, 2)T.C. vatandaşı olmak 3)Burs Tahsis Kriterlerini yerine getirmek (alttaki detaylı bilgi için bırakacağımız linkten erişebilirsiniz) 4) 4 yıllık üniversite öğrencisi olmak.

İkinci kategori burs ise Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğreciler için Burs Fonu / Grup İçi Burslar adıyla düzenlenmiştir. Vakfın bu kategori bursta 18 bini aşkın çalışanı olan geniş Tekfen ailesinin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacı vardır. Vakıf bu bursta daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçeceğini belirtmiştir. Şartlar: 1)Türkiye’de öğrenim görmek 2) T.C. vatandaşı olmak 3)Burs Tahsis Kriterleri’ni yerine getirmiş olmak (alttaki detaylı bilgi için bırakacağımız linkten erişebilirsiniz) 4) lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya üniversite öğrencisi olmak

Vakıf, burslarda, okuluna yeni yerleşen öğrencilerin öncelikli olacağını belirtmiştir.

Burs hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

ORHAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BURSU

Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs sağlamaktadır.

BURSA KİMLER BAŞVURABİLİR:

 • T.C. Vatandaşı olan,
 • Aile malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olan,
 • En az istenilen puanlar düzeyinde başarılı olan,
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olan kişiler başvurabilir.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (çalışanlar için maaş bordrosu, serbest çalışanlar için vergi levhası fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
 • Öğrencinin nüfus cüzdanı (Fotokopisi)
 • Öğrenci belgesi (FOTOKOPİ – T.C. Kimlik No olmalı)
 • Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Okul Müdürlüğünden)
 • Not Durum Belgesi (Üniversiteye halen devam eden öğrencileri transkript ve ilk müracaatta istenilen belgeler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için: sınav sonuç belgesi (yerleştirme puanı ve yerleştirilmeye hak kazandığı üniversite bölümünü gösteren belge)

-Okula yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler)

– Ara sınıflar için: Bir önceki sınıf not ortalaması iyi ve yüksek derecede olmak, bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanmak.

SON BAŞVURU TARİHİ:

30 TEMMUZ 2020 14 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASIDIR.

NASIL BAŞVURU YAPILACAKTIR?:

Başvuru için vakfın internet sitesi üzerinden doldurulan formun çıktısı alınarak, formun yanında istenilen belgeler ile birlikte aşağıda belirtilen tarihler içerisinde şahsen, posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Orhan Holding çalışanları: internet başvuru çıktısı ve diğer evrakları Firmalarının İnsan Kaynakları
Bölümleri’ ne 30 TEMMUZ 2020 – BİTİŞ 21 AĞUSTOS 2020 saat 16.00’ ya kadar iletmeleri
gerekmektedir.
Bu tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
Dışarıdan başvuranlar: Başvuru formu ve ek belgeler aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta veya
kargo yoluyla BAŞLAMA 30 TEMMUZ 2020 – BİTİŞ 24 AĞUSTOS 2020 günü mesai bitimine kadar
göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecek ve
başvuru geçersiz sayılacaktır.
(Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Adres: Ovaakça Çeşmebaşı Mah. İstanbul Cad. No 661 – 16335 Osmangazi/Bursa
E-mail: burs@oekv.org.tr

Burs hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Burs başvuru formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

ATEG VAKFI BURSU

Ankara Teknik Eğitimi Geliştirme Vakfı(ATEG), başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere karşılıksız ve hizmet yükümlülüğü olmaksızın burs sağlamaktadır. Burs, Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay öğrencinin banka hesabına havale yoluyla yollanacaktır.

İkinci öğretim öğrencileri ve lisansüstü öğrencileri bu burstan yararlanamamaktadır.

BURSA BAŞVURU İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
 • Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.

BURS İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; LYS, YGS, DGS, ve YKS Sonuç Belgelerinin örneği;                                             Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesi (transkript),
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),  
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi  
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,  
 • 2 adet vesikalık fotoğraf,  
 • Yüksek Öğretim kurumundan alınmış öğrenci belgesi,  
 • https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,  
 • Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir belge, geliri olmayan anne ve baba için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (ilgili kurum veya e-devlet internet sitesinden alınabilir.)

Bursa başvurunun vakfın internet sitesinde bulunan burs başvuru formunun çıktısı alınıp imzalanarak, istenilen belgelerle birlikte ATEG Vakfı’na şahsen ya da web sayfasına gerekli evraklar yüklenerek yapılması gerekmektedir.

Burs başvuru formu için tıklayınız.

Bursa başvurunun detayı için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.