Tag Archives: BURS

ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURULARI 1 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

Anadolu Vakfı, Yurt içindeki eğitim kurumlarında lisans seviyesinde, tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı öğrenciler için çeşitli şekilde karşılıksız burs sağlayacağını duyurdu.

Burs başvurusunda bulunan adaylar Ekim ayı sonuna kadar başvuru yaptıkları mail adresini kontrol etmekle yükümlüdür. Mailleri aynı zamanda junk(gereksiz) klasöründen de kontrol etmeleri önemlidir. Burs sonuçlarına ilişkin bilgi mail adresi üzerinden gerçekleşecek ve belgeleri ne zaman ne şekilde göndermeleri gerektiği konusunda bilgilendirileceklerdir.

BURSA BAŞVURU İÇİN ARANAN KOŞULLAR NEDİR?

 • T.C.Vatandaşı olmak
 • Maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak
 • Devlet üniversitelerini kazanmış olmak (Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim programları kapsam dışındadır.)
 • Farklı kurumlardan alınan burslar, başvurunuza engel teşkil etmez.

Öğrenci Bursları 9 ay süreli olup, Aralık ayı içinde bursiyerliği kesinleşen “yeni bursiyerlerimiz” için operasyonel işlemlerinin tamamlanmasının ardından gelen ilk ay olan Ocak ayından başlamak üzere aylık olarak ödenmektedir. 

Burs ödenen 9 aylık süreç, Ocak-Haziran ve Ekim-Aralık dönemlerini kapsamaktadır.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Sonuçlar, Aralık ayının ilk haftası, vakfın sitesinde duyurulacaktır.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Başvurular 01-30 Eylül arasında yapılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Burs başvuruları her yıl 01 Eylül – 30 Eylül tarihleri arasında Burs Başvuru Sistemi üzerinden online olarak yapılır.

Burs hakkında daha detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

TÜRKKAD DERNEĞİ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI

Türk Kadınları Derneği, mevcut bursiyerlerinin yanında 2020-2021 dönemi için 30 yeni öğrenciye burs imkanı sağlayacağını duyurdu.

Burs, 10 ay, karşılıksız, 250 TL olmak üzere öğrenim süresi boyunca(4 yıllık bölüm ise 4 yıl) öğrenciye sağlanacaktır.

Ara sınıflardan da başvuru kabul edilecek, her yıl için öğrenciden GANO’sunun en az 2.20 olması aranacaktır.

BURSA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yalnızca online olarak yapılacak olan burs başvurusunda bulunurken herhangi bir belge aranmamaktadır. Kazanılması durumunda, kazananlar listesiyle birlikte gerekli belgeler ilan edilecektir.

Başka kurumlardan burs almak, TÜRKKAD bursu başvurusuna engel değildir.

Burs yalnızca üniversite öğrencilerine yönelik olup, lisans, önlisans, vakıf veya devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler bu bursa başvuruda bulunabilirler.

BURS BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Başvurular 31 Ağustos 4 Eylül arasında kabul edilecektir.

Burs almaya hak kazanan öğrenciler 1 Ekim 2020 tarihinde www.turkkad.org sayfasında ilân edilecektir.

Daha fazla detaylı bilgi ve Burs başvuru formu için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

TEKFEN BURSU

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, 020 – 2021 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 550 başarılı öğrenciye iki farklı kategoride burs verecektir.

Bursa başvuru için aranan temel şart, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin aylık brüt gelirinin maaş ve ikramiye dahil (fazla mesai ve prim hariç) 4.775 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Tekfen vakfından burs alınabilmesi için, öğrencinin okulundan, resmi, özel kurum, kuruluş ya da STK’dan burs almaması gerekmektedir.

Ödemeler, Tekfen Vakfı’nın belirlediği ödeme planına uygun olarak, bursiyerin veya öğrenci reşit değilse velisinin adına açılan bir banka hesabına burs aldığı eğitim yılının Kasım-Mayıs ayları arasında, 7 ay boyunca hesaba yatırılır.

İlk kategori burs Kamuya Açık Burs Fonu / Grup Dışı Burslar olarak düzenlenmiştir. Vakıfın, bu burs ile Türkiye’nin parlak fakat maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek amacı bulunmaktadır. Şartları ise: 1)Türkiye’de öğrenim görmek, 2)T.C. vatandaşı olmak 3)Burs Tahsis Kriterlerini yerine getirmek (alttaki detaylı bilgi için bırakacağımız linkten erişebilirsiniz) 4) 4 yıllık üniversite öğrencisi olmak.

İkinci kategori burs ise Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğreciler için Burs Fonu / Grup İçi Burslar adıyla düzenlenmiştir. Vakfın bu kategori bursta 18 bini aşkın çalışanı olan geniş Tekfen ailesinin çocuklarının eğitimlerine destek olmak amacı vardır. Vakıf bu bursta daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçeceğini belirtmiştir. Şartlar: 1)Türkiye’de öğrenim görmek 2) T.C. vatandaşı olmak 3)Burs Tahsis Kriterleri’ni yerine getirmiş olmak (alttaki detaylı bilgi için bırakacağımız linkten erişebilirsiniz) 4) lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu veya üniversite öğrencisi olmak

Vakıf, burslarda, okuluna yeni yerleşen öğrencilerin öncelikli olacağını belirtmiştir.

Burs hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

DEĞER EĞİTİM VAKFI BURSU

Değer Eğitim Vakfı, gerekli yeteneklere sahip ancak maddi imkanları yeterli olmayan genç ve çocukların öğretimlerine destek olmak amacıyla karşılıksız burslar vermektedir.

Burs Başvuru Koşulları:

 • Öğrencinin mevcut alması gereken eğitimini devam ettirmesi için, kendisi ve ailesinin maddi durumunun yeterli düzeyde olmaması veya çok sınırlı/kısıtlı olması.
 • Diğer özel kurum, kuruluş ya da kişilerden, eğitim-öğretim desteği için mali yardım alan öğrenciler ilgili burstan faydalanamazlar.
 • Devlet kapsamında yer alan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere, özel kurumlarda okuyan öğrencilere oranla öncelik verilmektedir.
 • Öğrencinin, şehit, gazi ve benzerinin 1.dereceden akrabası olması ilgili burs başvuru sürecinde öncelik sağlamaktadır.
 • Üstün başarı kapsamında verilmesi beklenen burslarda, öğrenci veya ailesinin maddi durumuna bakılmamaktadır.
 • Fakülte ve yüksekokula başlayan öğrenciler için ÖSYM sonuç belgesinde bursiyer adayları kapsamında/arasında en yüksek puanı elde etmiş olması tercih edilmektedir.
 • Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin ise okudukları sınıfa kadar olan akademik ortalamasının diğer adaylara oranla en yüksek olması tercih edilmektedir.
 • Eğitim – öğretim yılı içerisinde, mali anlamda desteğe, diğer başvuracak olan öğrencilere oranla daha fazla ihtiyaç duyan kişiler tercih edilmektedir.
 • Öğrencilerin, vatanına, milletine, bayrağına, inancına düşkün, gelenek ve göreneklerine duyarlı, temel insani değerler ve evrensel ahlak anlayışı konularında hassas, örnek insan idealine sahip, öğrenme ve kişisel gelişim anlamında aktif, yeni bir buluş, araştırma ve benzeri uğraş içinde olmaları ve ‘Değer Eğitim Vakfı’ yardım komisyonunca belirlenecek olan diğer nedenler tercih sebebi olarak bulunmaktadır.
 • Öğrenciler dışında kalan diğer bursiyerlerin; gerçekten yardıma ihtiyacı bulunan; çocuk, genç, yetişkin, yaşlı bireyler olmaları ve bu durumlarının resmi bir belge ve kişisel yazılı başvuruları ile belirlenmesi gerekmektedir.
 • Referans mektubu bulunan öğrenci ve bursiyerlere öncelik verilmektedir.

‘Vakıf, ilgili karşılıksız bursların ‘Ekim-Haziran’ ayları arasında yani 9 ay boyunca verileceğini açıklamıştır.’

Burs Başvurusu İçin Son Tarih:

31 Ağustos 2020

Burs Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır ?

Karşılıksız burs başvuruları, OEKV Burs Başvuru Belgesinin; online (internet üzerinden) olarak doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınarak, ek olarak istenilen yani talep edilen belgeler ile beraber; şahsen veya posta yoluyla vakıf adresine gönderilmesi ile gerçekleşmektedir.

Vakıf Adresi:

Ovaakça Çeşmebaşı Mah. İstanbul Cad. No 661 – 16335

Osmangazi / Bursa

Burs Başvuru Belgesi için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

GÜRSOY VAKFI BURSU

Gürsoy Vakfı, yurt içi eğitim kurumlarında ön lisans ve lisans derecesinde okuyan, tam zamanlı olarak öğrenci statüsünde kayıtlı bulunan öğrencilere karşılıksız burs sağlamaktadır.

Burs Başvurusu İçin Sağlanması Gereken Koşullar:

 • İlgili web sitesinde bulunan burs başvuru formu doldurulmalıdır.
 • Öğrenci belgesi, web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Ara sınıflar için gerekli olmamakla birlikte LYS/ÖSS sınav sonuç belgesi, web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Öğrenciye bakmakla yükümlü olan anne, baba veya aileye gelir olarak katkısı/desteği bulunan kişilerin işyerlerinden tedarik edilmiş, çalıştıklarını ve aldıkları ücreti belirten/gösteren belge (Kişi iş sahibi ise vergi levhası fotokopisi, emekli ise maaşını gösteren belge vs. tedarik edilmelidir.) web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Tüm aile bireylerinin nüfus kayıt dökümlerinin bulunduğu, kütükten alınmış “Nüfus Kayıt” örneği, web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Öğrencinin okumakta olan kardeşlerinin öğrenci belgeleri, web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Öğrencinin oturduğu ev kira ise kira kontratı, yurtta kalıyorsa ödeme makbuzu, web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.
 • Ara sınıflarda veya son sınıfta okuyan öğrenci için not durum belgesi (transkript), web sitesine yüklenmek üzere ‘PDF’ formatında hazır bulundurulmalıdır.

Karşılıksız burs başvuruları vakfın web sitesi üzerinden, online olarak yapılacağı için gerekli belgelerin ‘PDF’ formatında hazır olarak bulundurulması gerekmektedir.

Burs Başvurusu Zaman Aralığı:

1 – 30 Eylül 2020

Burs başvurusu için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

ORHAN EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI BURSU

Orhan Eğitim ve Kültür Vakfı, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine burs sağlamaktadır.

BURSA KİMLER BAŞVURABİLİR:

 • T.C. Vatandaşı olan,
 • Aile malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olan,
 • En az istenilen puanlar düzeyinde başarılı olan,
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olan kişiler başvurabilir.

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (çalışanlar için maaş bordrosu, serbest çalışanlar için vergi levhası fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka ekstresi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
 • Öğrencinin nüfus cüzdanı (Fotokopisi)
 • Öğrenci belgesi (FOTOKOPİ – T.C. Kimlik No olmalı)
 • Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Okul Müdürlüğünden)
 • Not Durum Belgesi (Üniversiteye halen devam eden öğrencileri transkript ve ilk müracaatta istenilen belgeler, Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrenciler için: sınav sonuç belgesi (yerleştirme puanı ve yerleştirilmeye hak kazandığı üniversite bölümünü gösteren belge)

-Okula yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler)

– Ara sınıflar için: Bir önceki sınıf not ortalaması iyi ve yüksek derecede olmak, bir üst sınıfa geçiş
hakkını kazanmak.

SON BAŞVURU TARİHİ:

30 TEMMUZ 2020 14 AĞUSTOS 2020 TARİHLERİ ARASIDIR.

NASIL BAŞVURU YAPILACAKTIR?:

Başvuru için vakfın internet sitesi üzerinden doldurulan formun çıktısı alınarak, formun yanında istenilen belgeler ile birlikte aşağıda belirtilen tarihler içerisinde şahsen, posta veya kargo yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Orhan Holding çalışanları: internet başvuru çıktısı ve diğer evrakları Firmalarının İnsan Kaynakları
Bölümleri’ ne 30 TEMMUZ 2020 – BİTİŞ 21 AĞUSTOS 2020 saat 16.00’ ya kadar iletmeleri
gerekmektedir.
Bu tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecek ve başvuru geçersiz sayılacaktır.
Dışarıdan başvuranlar: Başvuru formu ve ek belgeler aşağıda belirtilen adrese şahsen, posta veya
kargo yoluyla BAŞLAMA 30 TEMMUZ 2020 – BİTİŞ 24 AĞUSTOS 2020 günü mesai bitimine kadar
göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen formlar ve ek belgeler kabul edilmeyecek ve
başvuru geçersiz sayılacaktır.
(Posta veya kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

Adres: Ovaakça Çeşmebaşı Mah. İstanbul Cad. No 661 – 16335 Osmangazi/Bursa
E-mail: burs@oekv.org.tr

Burs hakkında detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

Burs başvuru formuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

YAMANTÜRK VAKFI BURSU

Genel Bilgi

Yamantürk Vakfı, şehit/gazi çocukları ve ekonomik anlamda destek almaya ihtiyacı olan kız öğrenciler öncelikli olmak üzere birçok öğrenciye karşılıksız burs vermektedir.

Burs Başvuru Kriterleri

Öğrencilerin;

 • Öncelikli olarak ‘GÜRİŞ’ Grup Şirketlerine ait işyerlerinin bulunduğu illerde (Ankara, İstanbul, Aydın/Germencik – İncirliova, Afyon/Dinar – Sandıklı, Antakya/İskenderun – Belen – Şenköy, Mersin/Mut, Artvin/Borçka ve Yusufeli, Edirne/Uzunköprü, Tekirdağ/Hayrabolu, Kırklareli/Üsküp, Osmaniye/Kadirli, Kırıkkale/Kalecik, Muğla/Menteşe, Giresun/Espiye, Sivas/Sarkışla, Çanakkale/Ayvacık) ikamette bulunmaları,
 • Tam zamanlı olarak üniversitelerin 2, 3 veya 4. sınıfında eğitim almaları,
 • Okudukları üniversitelerdeki akademik not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2,75 olması,
 • Adli sicil kayıtlarının veya disiplin cezalarının bulunmaması,
 • Ekonomik desteğe ihtiyaçlarının bulunması,
 • Gelir/Kazanç getiren herhangi bir işte veya yerde çalışmıyor olmaları,
 • Bir başka kamu veya özel kurumdan burs almamaları gerekmektedir. Vakfın açıkladığı burs yönergesinde detayları bulunan başvuru koşullarını gerçekleştiren/sağlayan öğrencilerin başvurularını ‘Yamantürk Vakfı İnternet Sitesi’ üzerinden yapması gerekmektedir.

Burs Başvuru Dönemi

20 Temmuz – 20 Ağustos

İlgili Web Sitesi

http://www.yamanturkvakfi.org.tr

Burs başvurusu için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.

DARÜŞŞAFAKA BURSU

Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka mezunu olmayan üniversite öğrencilerinin eğitimlerini 2020-2021 akademik döneminde de ”Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursu” ile desteklemeye devam ediyor. Bursa başvurular başladı ve yalnızca online başvurular kabul edilecek.

Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Burs Fonu

Burstan yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününe kadar online başvurularını tamamlamalıdırlar. Burslar Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay, aylık 700 TL olarak ödenmektedir.

Kimler bu bursa başvurabilir? Aranan koşullar nelerdir?
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Anne, baba veya her ikisi de olmayan bireyler,
 • Ekonomik durumu itibarıyla eğitimine devam etmek için gereken maddi (barınma, ulaşım, yemek, harçlık) koşulları karşılayamayacak olmak,
 • YKS sonucuna göre, yerleştirildiği puan türünde ilk yüzde 20’lik dilimde yer almak,
 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde en az 4 yıllık eğitim veren bir üniversiteye giriş hakkı kazanmak,
 • Öğrenci vakıf üniversitesinde eğitim görüyorsa üniversitesine tam burslu (%100) yerleşmiş olmak,
 • Ara sınıflar için genel not ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak,
 • Hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak,
 • Başvuru formunu doldurmak ve gerekli belgeleri sisteme yüklemek,
 • Eğer varsa diğer kurumlardan aldığı bursu başvuru formunda belirtmek.
Başvuru için gerekli belgeler
 • Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Sonuç Belgesi (Üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler)
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript (Ara sınıftaki öğrenciler)
 • Adli Sicil Kaydı
 • Niyet Mektubu: Word dosyasında en fazla 1000 kelime ile hazırlanması istenen niyet mektubunda neden bu bursa başvurduğunuzu, bu bursla ne yapmak istediğinizi, üniversite hayatınızdaki hedeflerinizi ve hayallerinizi belirtebilirsiniz.,
 • SGK Döküm Belgesi,
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf,
 • Ailenin Mali Durumunu Gösteren Belgeler (Anne/Baba maaş bordrosu, kira gelirleri, tapu belgesi, araç kayıt belgesi vb).

BURS BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH 14 EYLÜL OLUP, BAŞVURULAR YALNIZCA ONLİNE OLARAK YAPILACAKTIR.

 • Online burs başvuru formu ile ilgili sorun yaşayan öğrenciler mustafa.caylan@darussafaka.org adresine e-posta gönderebilirler.
 • Eğitimde Fırsat Eşitliği Yükseköğrenim Bursunu kazanan öğrencilerin listesi (TC kimlik numaranızın son 4 hanesi olacak şekilde) Ekim ayının başında Darüşşafakanın web sitesinden duyurulacaktır. E-maille olumlu/olumsuz geri dönüş yapılmayacaktır.

Bursa başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.

DİĞER BURS BAŞVURULARINI İNCELEMEK İÇİN BU YAZIYA TIKLAYABİLİRSİNİZ.